Výcvik

Všeobecné zásady výcviku - od jednoduchšiemu k zložitejšiemu, vysvetľovať, motivovať, odmeňovať! Nebyť nudný a jednotvárny.

Výcvik ČSV nie je až tak jednoduchá vec. Najdôležitejší je vzťah medzi Vami a Vašim ČSV. Povely sú až na druhom mieste.

ČSV je tvrdohlavý jedinec, vyžadujúci si neustále Vašu pozornosť a pevnú ruku! Ak sa mu nevenujete, vie byť veľmi deštruktívny. Pána má iba jedného, aj ten mu musí neustále dokazovať,že pánom je. Akceptuje síce aj ďalších, ale pán je pán :)

Viac informácií o výcviku pripravujeme. Už čoskoro:)

Výcvik 1